Δίκτυο Λεσχών Ανάγνωσις 
Από το 2012 οι Λέσχες Ανάγνωσης “Πυρείον”, “Βιβλιοτρόπιο” και “Διά-Λόγος”, ενισχύοντας τη συνεργασία τους, λειτουργούν κάτω από ένα κοινό πλαίσιο, που ονομάζεται «Δίκτυο Λεσχών Ανάγνωσις».

Σκοπός του Δικτύου είναι να προωθήσει την ανάγνωση ως μια δραστηριότητα ευχάριστη αλλά και ουσιαστική για την ανάπτυξη τόσο των παιδιών και των νέων, αλλά και για τη συνεχή εξέλιξη κάθε ενήλικα αναγνώστη.

Κύρια δραστηριότητα του είναι η λειτουργία ομάδων ανάγνωσης. Ελπίζουμε κάτω από την ομπρέλα του δικτύου να γίνει δυνατή η λειτουργία περισσότερων και διαφορετικών ομάδων ανάγνωσης.